SV PREMİUM RƏNG PALİTRASI

Rəngləmənin yeni texnologiyaları, premium sonluqlar və yüksək sənətkarlıq orijinal avtomobillərin istehsalında bir araya gəlir.

BÖYÜK İNDİVİDUALLIQ

Yüksək keyfiyyətli SV rəngindən istifadə Jaguar avtomobilinin fərdiliyini və xarici görünüşünü yaxşılaşdırır.

ƏLLƏ SONLAŞNDIRILMIŞ

SV Texniki Mərkəzi Britaniya ustalarının icra etdiyi ən müasir prosesləri tətbiq edir. Bura gələn hər bir avtomobil ən xırda detallara qədər öyrənilir və əl işi olaraq işlənilir. Siz keyfiyyət və səlahiyyət baxımından əmin ola bilərsiniz.

GENİŞLƏNDİRİLMİŞ SEÇİM

Bizim xüsusi hazırlanmış rəng palitrasında rəngin keyfiyyətini və uzunömürlüyünü artıran ən son piqment texnologiyaları tətbiq olunur. SV Premium rəng palitrası isrtənilən zövqə uyğun gələn 18 çalardan ibarətdir.

SUPERB SONLUQLAR

Eksklüziv rəng palitrası Ultra Metallic və Special Effect - parlaq və atlas mat rənglər seçimi vəd edir *.

TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ RƏNG TEXNOLOGİYALARI

İNNOVASİYA

SV Premium Rəng Palitrasında ən müasir və innovativ rəngləmə texnologiyaları mövcuddur. Üçqatlı və dördqatlı ultra-metalliklər uzunömürlülüyü və boya dərinliyini təmin edən əlavə piqment qatına malik parlaq boyalarla birləşir.
ÖZ AVTOMOBİLİNİZİ QURUN

OYUNA HAKİM OLUN

Sizin xoşunuza Madagaskar Narıncımı, yoxsa performansa ruhlandıran Spectral Racing Qırmızı rəngin gəlməsindən asılı olmayaraq, SV Premium Rəng Palitrasının hər bir rəngi Sizə sevimli avtomobilinizlə unudulmaz bir hekayə yaşatmağı vəd edir.

MADAGASCAR NARINCI

MADAGASCAR NARINCI

Sarıdan qırmızıyadək isti rəng bəxş edən ChromaFlair ™ tərkibli parlaq narıncı boya.
SPECTRAL RACING QIRMIZI

SPECTRAL RACING QIRMIZI

Yüksək səviyyəli ChromaFlair ™ bu rəngə rənglərin tünd qırmızıdan intensiv al qırmızıyadək dramatik keçidini bəxş edir. Xüsusi effektlər seriyasının favoritidir.
ARZULANAN TÜND QIRMIZI

ARZULANAN TÜND QIRMIZI

Lüks tünd qırmızı
BALMORAL MAVİ

BALMORAL MAVİ

ChromaFlair ™ tünd-mavi boyanı mavi işartı və müxtəlif rəngli parıltılarla canlandırır.
VELOCITY MAVİ

VELOCITY MAVİ

İntensiv parlaq mavi boya dinamik metallik örtüklə.
BRİTANİYA YARIŞ YAŞIL

BRİTANİYA YARIŞ YAŞIL

Ənənəvi, yarış yaşılı boya parlaq metallik Xirallic işləmələri ilə.
WINDWARD BOZ

WINDWARD BOZ

Mükəmməl, parlaq, yüngül texniki boz boya
BOSFOR BOZU

BOSFOR BOZU

Bu çox fərqli rəngdir - sərt, super parlaq və tünd mavi boz.
SCAFELL BOZ

SCAFELL BOZ

Bu rəngə ChromaFlair ™ piqmentləri daxildir, onlar rəngə isti bozdan tutmuş soyuq tünd boza qədər dəqiq rəng dəyişimləri bəxş edir.
AXIN GÜMÜŞÜ

AXIN GÜMÜŞÜ

Bu rəng ultradəqiq alüminium lopalarından istifadə edərək gümüşü parıltılara malik parlaq təzad yaradır.
VERBIER GÜMÜŞÜ

VERBIER GÜMÜŞÜ

Verbier Silver - intensiv parıltı verən çox böyük lopalara malik parlaq gümüşü rəngdir.
YÜNGÜL BUZ GÜMÜŞÜ

YÜNGÜL BUZ GÜMÜŞÜ

Dəbdəbəli bir parıltı üçün parlaq gümüşü metallik sonluqlar
LIGURIAN QARA

LIGURIAN QARA

Bu rəngə ChromaFlair ™ piqmentləri daxildir, onlar rəngə işıqda canlanan, soyuq mavi, yaşıl və bənövşəyi parıltı verir.
MESCALITO QARA

MESCALITO QARA

Mescalito Black - bu isti və tonlaşdırılmış qığılcım effektli qara rəng tünd-qəhvəyidən daha isti mis rənginə qədər dəyişir.
BOREALIS QARA

BOREALIS QARA

Bu, müxtəlif rəngli parıltılı səthə malik effektiv qara rəngdir.
RIO QIZILI

RIO QIZILI

ChromaFlair ™ vasitəsilə rəng dəyişimini ehtiva edir. Bu gözəl və hamar metallik boya isti çəhrayı qızılıdan soyuq yaşıl qızılıyadək dəyişir.
VALLOIRE AĞ MİRVARİ

VALLOIRE AĞ MİRVARİ

Bu xüsusi effektə malik dəbdəbəli, müxtəlif rəngli parıltılara malik isti parlaq ağ rəngdir.
MERIBEL AĞ MİRVARİ

MERIBEL AĞ MİRVARİ

Müasir, saf parlaq və xüsusi effektlərə malik bəyaz rəng parlaq çoxrəngli pastil ilə.
MADAGASCAR NARINCI

MADAGASCAR NARINCI

Sarıdan qırmızıyadək isti rəng bəxş edən ChromaFlair ™ tərkibli parlaq narıncı boya.
SPECTRAL RACING QIRMIZI

SPECTRAL RACING QIRMIZI

Yüksək səviyyəli ChromaFlair ™ bu rəngə rənglərin tünd qırmızıdan intensiv al qırmızıyadək dramatik keçidini bəxş edir. Xüsusi effektlər seriyasının favoritidir.
BALMORAL MAVİ

BALMORAL MAVİ

ChromaFlair ™ tünd-mavi boyanı mavi işartı və müxtəlif rəngli parıltılarla canlandırır.
LIGURIAN QARA

LIGURIAN QARA

Bu rəngə ChromaFlair ™ piqmentləri daxildir, onlar rəngə işıqda canlanan, soyuq mavi, yaşıl və bənövşəyi parıltı verir.
BOSFOR BOZU

BOSFOR BOZU

Bu çox fərqli rəngdir - sərt, super parlaq və tünd mavi boz.
SCAFELL BOZ

SCAFELL BOZ

Bu rəngə ChromaFlair ™ piqmentləri daxildir, onlar rəngə isti bozdan tutmuş soyuq tünd boza qədər dəqiq rəng dəyişimləri bəxş edir.
RIO QIZILI

RIO QIZILI

ChromaFlair ™ vasitəsilə rəng dəyişimini ehtiva edir. Bu gözəl və hamar metallik boya isti çəhrayı qızılıdan soyuq yaşıl qızılıyadək dəyişir.
VALLOIRE AĞ MİRVARİ

VALLOIRE AĞ MİRVARİ

Bu xüsusi effektə malik dəbdəbəli, müxtəlif rəngli parıltılara malik isti parlaq ağ rəngdir.
MERIBEL AĞ MİRVARİ

MERIBEL AĞ MİRVARİ

Müasir, saf parlaq və xüsusi effektlərə malik bəyaz rəng parlaq çoxrəngli pastil ilə.

RƏNG SONLUĞU

PARLAQ

PARLAQ

Bu rəng dəbdəbəli xarakterə, davamlı və qarşısıalınmaz parıltıya malikdir.
MAT ATLAS SONLUQ

MAT ATLAS SONLUQ

Аtlas mat örtük daha aşağı səviyyəli parlaq səth örtüklərində rəngi yaymaq və daha yumşaq görünüş yaratmaq üçün istifadə olunur.

ChromaFlairTM

SV Premium Rəng Palitrasındakı bir çox rənglər ChromaFlair funksiyasına malikdir TM. Çoxqatlı metal oksid piqmentləri parlaq rənglərə müxtəlif bucaqlar və işıqlandırma altında dəqiq hərəkət verir. Bizim palitradakı spektral rənglərin xüsusi effektləri ən yüksək ChromaFlair səviyyəsinə malikdir TM Bu daha effektiv xarici görünüş üçün vacibdir.
ÖZ AVTOMOBİLİNİZİ QURUN

OKSFORD YOLU

TEXNOLOGİYASI

TEXNOLOGİYASI

SVO yüksək dəqiqliyə malik robotların hərəkətindən hava axınınadək bütün innovativ texnologiyaları ilə qürur duyur. Bu onu göstərir ki, biz xidmətlərimizi istənilən müştərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdıra bilərik.
SƏNƏTKARLIQ

SƏNƏTKARLIQ

Avtomobillərin sifarişində insanın bacarıqları və detallara diqqət həyati əhəmiyyətlidir. Buna görə də, SVO mütəxəssisləri ideal vizual təsvir əıldə etmək üçün həmişəki kimi qrafit karandaşlardan istifadə edirlər.
MÜHİT

MÜHİT

Rəngləmə zamanı hava axını boya qalıqlarını damcı şəklində döşəmə üzərindən filterlər sisteminə ötürür və təkrar istifadə üçün toplayır. Tullantının və su istehlakının azalması effektivliyi yüksəldir və daha təmiz ətraf mühitin yardılmasına şərait yaradır.
  • Avtomobilin mat lak örütyünün təmizlənməsi zamanı diqqətli olmaq tələb olunur. Əlavə məlumat almaq üçün yerli dilerlə məsləhətləşin.