E-PACE
SPESİFİKASİYALAR

E-PACE
P200 AWD AUTOMATIC MHEV
E-PACE

E-PACE

P200 AWD AUTOMATIC MHEV

XÜLASƏ
PERFORMANS VƏ ÇƏKI
ÖLÇÜLƏR

Rəqəm yalnız EU4/5 standartına əsasən istifadə olunan litrlərə aiddir.

†Təkər təmiri sistemi quraşdırıldıqda. Qoruyucu ehtiyat təkər üçün 484 litrlik yer.

[1] Yüklənməmiş (EU) - 75 kq çəkisi olan sürücü, tam doldurulmuş mayelər və 90% yanacaq daxildir

‡Burada göstərilmiş rəqəmlər Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə əsasən rəsmi istehsalçı tərəfindən həyata keçirilmiş sınaqların nəticəsidir. Yalnız müqayisə üçün təqdim edilib. Real rəqəmlər fərqli ola bilər. CO2 və yanacağa qənaət göstəriciləri təkərin təchizatından və quraşdırılmış əlavə avadanlıqlardan asılı olaraq dəyişə bilər.[2]Mühərrik haqqında məlumatlar 2018-ci ildə yenidən sertifikatlaşdırılmayıb. Göstərilən məlumatlar 2017-ci ilin sertifikatlaşmasına uyğundur.