İMTİYAZLAR

İMTİYAZLAR

NƏ ÜÇÜN ORİJİNAL HİSSƏLƏRİ SEÇİRİK?

Jaguar-ın bütün Orijinal Ehtiyat Hissələri, Jaguar avtomobilinizdə olan orijinal hissələr kimi eyni spesifikasiyalar əsasında istehsal olunur. Bu o deməkdir ki, siz birini alanda dəqiq dizayn, tərtibat və yoxlamadan keçmiş hissəni aldığınıza əmin ola bilərsiniz.

ƏYLƏCLƏR - QARŞISIALINMAZ DAYANDIRMA QÜVVƏSİ

Seriya ilə buraxılan avtomobillərdə disk əyləclərindən istifadə edən ilk avtomobil istehsalçısı bizik və tormozlama sistemi bizim həvəslə qayğısına qaldığımız avtomobilin bir aspekti olaraq qalır. Əyləc pedalları və diskləri təsdiqlənməmişdən əvvəl 12 aya qədər səliqəli dizayn və tərtibatdan keçir. Ölçü dəqiqlikləri, sürət davamlılığı, çəki və material birləşməsi kimi atributlar cəld tormoz effektivliyinin azaldılması, tez dağılma müddəti, sürtülmə, zingilti və assimetrik tormozlama kimi problemləri aradan qaldırmaq üçün diqqətlə işlənib hazırlanmışdır.

Orijinal Jaguar əyləc diskləri və yastıqları beş meyar şəklində qruplaşdırılmış və hər biri unikal yoxlamalardan keçmiş əsaslı hədəflərə cavab vermək üçün işlənib hazırlanıb.


PERFORMANS

Bizim əyləc performansına kompromissiz yanaşmamız məşhur Almaniyanın Nürburqrinq "Nordschleife" dairəsində keçirilən yarışda apardığımız sınaqlardan görünə bilər; əyləc diskləri və pedalları gərgin şəkildə 20 km dairəni ən azı 22 dövrdə rahatca gedə bilər.


MODERNİZASİYA

Orijinal əyləc yastıqları və diskləri Kaliforniyanın Ölüm Vadisinin 120°F istiliyindən tutmuş şimali İsveçin mənfi arktika iqlimlərinə qədər müxtəlif kəskin temperaturlarda sınaqdan keçirilib.


STABİLLİK

Əyləc yastıqları və disklərimiz Alp dağlarının sıldırım əyri dağ yollarında olan limitə kimi uzanır. Tormozlamanın stabil və davamlı olduğuna əmin olmaq üçün bu yollar tam çəkili dolu avtomobillərlə əhatə olunub.


PEDAL SƏSİ

Jaguar əyləcləri sənaye standartlı AMS Tormoz Effektivliyinin Azalması testini keçir. Avtomobil 100km/s-a qədər sürətlənir, sonra avtomobil dayanacağa gələnə kimi çətinliklə dayanır. Bu sərt prosedur cəmi 12 dövrdə dayanmadan təkrarlanır.


PARKLAMA

Jaguar disk və yastıq temperaturlarını kompromissiz performansla 500°C-yə çatdıran uzunmüddətli və gərgin tormozlamanı tənzimləmək qabiliyyətinə malikdir. Bu ağlasığmaz temperaturlarla tənzimləndikdən sonra belə, Jaguar əyləc diskləri və yastıqları kəskin 18% əyilmədə əllə tozmozlamanı saxlamaq üçün olduqca güclü qalmalıdır.


EXHAUSTS - JAGUAR-IN AYDIN SƏSİ

Jaguar-ın çıxış sistemi səyahət edən zaman daha nəfis qalmaqla açıq yolda sürəti artıran zaman məqsədli şəkildə idman üslublu gurultu yaratmaq üçün dizayn edilmişdir.

Aylarla işlənib-hazırlamanın məqsədi hüquqi tələblərlə uyğunlaşan optimal ton diapazonu yaratmaqdır.
Çıxış sisteminin cazibədar səsi onun material spesifikasiyasına uyğunlaşdırılıb.

Paslanmayan polad xüsusi olaraq 700ºC-ni ötüb-keçən işlənmiş qaz temperaturlarına tab gətirmək və bütün çıxış sisteminə sağlam, davamlı struktur bəxş etmək üçün seçilib. Tərtibat və təsdiqlənmə prosesi zamanı Jaguar çıxış sistemi bir sıra çətin sürmə vəziyyətlərində özünü göstərən xüsusi dinamometr sınağı təchizatlarında 1000 saatdan çox sərt sınaq ilə tənzimlənir. Təkcə mühərrikin maksimum sürəti ilə çıxış sisteminin yoxlanmasına yüzlərlə saat sərf olunur, çox zaman isə bu adi istifadə üçün hesablanmış səviyyələri ötən səviyyədə olur.

Tərtibat prosesi həm də Jaguar-ın mühərrikin idarəolunması sisteminin xüsusi olaraq kalibrləndiyini və çıxış sisteminin xüsusiyyətlərinə uyğun sazlandığını təmin edir. Yekun nəticə isə optimal performans və yanacağa qənaətdir; aşağı keyfiyyətli və ya Jaguar avtomobilinin yüksək standartlarına uyğun kalibrlənməyən çıxış sistemində görünməyən faydalar.


TÖKMƏ DİSKLƏR - GÖZƏLLİK SADƏCƏ BAŞLANĞICDIR

Jaguar tökmə diskləri Jaguar avtomobilinin idman üslubuna uyğun gələn vizual coşğunluq bəxş edir. Dizayn mükəmməliyində dayanmaqdansa, biz onların struktur, performans, davamlılıq və təhlükəsizlik üzrə kompromissiz standartlara cavab verdiyini təmin etmək üçün irəliyə gedirik.


STRUKTUR

Jaguar avtomobilin orijinal ehtiyat hissələri, Tökmə disklər optimal güc və davamlılığı təmin edən unikal Alüminium və Silikon tökmə qarışığını istifadə edir. Keyfiyyətli mühəndisliyə həssaslı diqqət istehsal mərhələsində davam edir, burada isə bütün orijinal jaguar tökmə diskləri defektoskopiya üçün əsaslı rentgendən keçir. Hətta çənbərdə kiçik bir çat olarsa belə, struktur bütövlüyünə kompromissiz yanaşma təkərin zay hesab olunması anlamına gətirir.


PERFORMANS

Orijinal Tökmə Disklər həndəsi və balans standartlarını müəyyənləşdirmək üçün təşkil olunub. Bütün orijinal tökmə disklər həm də əyləc supportu kimi komponentlərdən dəqiq məsafəni təmin edir.


DAVAMLILIQ

Orijinal Jaguar tökmə diskini təsdiqləməmişdən əvvəl intensiv inkişaf proqramı həyata keçirilir. Tökmə disk 12 həftəlik ciddi dinamik aşınma sınağından keçirilir. Bu, tökmə diskin təmizləyici məhsullar, əyləc mayesi, yanacaq və turşuluq və qələviliyinə görə fərqlənən digər mayelər kimi aşındırıcı mayelərə davamlılığını təhlil edir. Bundan başqa, tökmə disklər həm də min saatlarla duz kamerasında sınaqlar və Ultrabənövşəyi işıq sınaqlarından keçir; hər iki sınaq xüsusi olaraq çətin vəziyyətlərdə davamlılığa nəzarət etmək üçün qurulub.


TƏHLÜKƏSİZLİK

Ən vacib sınaqların birində Kəfkirli Qurğuda Zərbə Sınağında ən zəif və ən güclü nöqtələrində tökmə disklərə qarşı kənar zərbə təsirləri simulyasiya olunur. Tökmə disklər sərnişin və avtomobilin optimal təhlükəsizliyi və amortizasiyanı təmin edən optimal struktur davranışa görə dərindən yoxlanılır.

Orijinal Jaguar Tökmə Disklərinin satın alınması ilə bağlı ətraflı məlumat üçün onlayn Aksesuarlar Kataloquna baxmağınız xahiş olunur.


YANACAQ FİLTRLƏRİ - GÖRÜNMƏYƏN ÇİRKDƏN MÜHAFİZƏ

Avtomobilinizə vurulan mayenin həmişə çirk, qum və ya pas kimi hissəcikləri ehtiva edə bilməsi riski var. Bunların bəzilərini mikron səviyyələrdə ölçmək mümkündür (bir mikron mində bir millimetrə bərabərdir). Əgər yanacaq filtri zəif filtrasiya səviyyələrinə malik olarsa, bu abraziv hissəciklər potensial olaraq güc, emissiyalar, küy və yanacaq qənaətinə təsir edərək yanacaq forsunkaları və əhatə olunan komponentlərə nüfuz edə bilər.

Bu dəyişənlər Jaguar avtomobiliniz üçün vacibdir. Zəif keyfiyyətli və ya tərkibli yanacaq filtri yanacaq forsunkaları və yanacaq nasoslarının sıradan çıxması və zədələnməsini sürətləndirə bilər; bu isə həm çətin, həm də xərc tələb edən problemə çevrilə bilər.

Jaguar aşındırıcı və zərərli məhsullara qarşı benzin və dizel mühərrikləri üçün yüksək səviyyəli mühafizəni təmin edən orijinal yanacaq filtrləri təklif edir. Bizim dizel mühərriklərimiz üçün işlənib hazırlanmış orijinal Jaguar yanacaq filtrləri, məsələn, 3-5 mikron diapazonunda olan bloklayıcı hissəciklər üçün 93,5% təsirliliyə malik olmaq üçün nəzərdə tutulub; həqiqətən mikroskopik səviyyədə filtrlənir Bunu edən zaman onlar həm də mühərrikin yüksək səviyyədə mühafizəsini qoruyub saxlamaqla dizel yanacağından hər hansı mayeni filtrdən keçirir. Filtrlər təkcə optimal mühafizəni təmin etmir, onlar həm də mühərrikin idarə olunan və dəqiq yanacaq axınını qoruyub saxlamaq qabiliyyətini təmin edir; rahat performans üçün gözəl şəraitlər.

Bütün digər orijinal Jaguar hissələri və aksesuarlarında olduğu kimi Jaguar yanacaq filtrləri Davamlılıq Yoxlaması, Aşınma Yoxlaması və Təzyiq Sikli Yoxlaması kimi test axınları ilə tənzimlənir. Təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən orijinal yanacaq filtrlərinə həm də Xətalara qarşı Yoxlama zamanı yaxından nəzarət edilir.


YAĞ FİLTRLƏRİ - FİLTRDƏN KEÇMƏMİŞ YAĞIN QİYMƏTİ

Orijinal Jaguar yağ filtri mühərrik yağının tam axını olan filtrasiyasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Filtrlənmiş yağ krivoşip və karkas kimi daxili hərəkət edən mühərrik komponentlərini yağlamaq və onların köhnəlməsinin qarşısını almaq üçün əsasdır, bu yağ onları mühərrikin funksiyası və davamlılığı üçün olduqca vacibdir.

Jaguar standartları və spesifikasiyalarına cavab verməyən, müəyyən edilməmiş yağ filtrinin istifadəsinin əsaslı avtomobil problemləri yarada bilməsi mümkündür. Baş verə bilən bəzi problemlərə daxildir:


  • Filtr çox cəld bloklanır; bu isə mühərrikin komponentlərini zədələyə bilən, mühərrik üçün filtrdən keçməmiş yağı təchiz edən təcili dolama klapanının açılmasına səbəb ola bilər.
  • Standart filtrasiya olmasa, bu, mühərrikin tez sıradan çıxması və emissiyaların çıxışının artmasına səbəb olmaqla olduqca çoxlu və ya çox böyük hissəciklərin keçməsinə şərait yaradacaq.
  • Filtr elementi yüksək temperaturda işləyən mühərrik yağını tənzimləmək imkanı azlığına görə parçalana və ya sına bilər, bu isə mühərrikdə nasazlıq yaradacaq.
  • Zəif material və davamlılıqlar germetiklik qabiliyyəti ilə ziddiyyət təşkil edə bilər. Germetiklik qabiliyyətində xəta filtrdən keçməmiş yağ və ya zəif yağ təzyiqinə görə mühərrikin korlanmasına gətirib çıxara bilər.
  • Müəyyən edilmiş xidmət intervalına cavab vermir


Bu problemlərdən uzaq olmaq üçün orijinal Jaguar yağ filtrləri minlərlə mühərrik testi saatlarının tamamlanmasını ehtiva edən tərtibat prosesini keçir. Bu testlərdən sonra səciyyəvi xidmət intervallarından filtrlər və yağ nümunələri yüksək spesifikasiyalara cavab verildiyinə əmin olmaq üçün təhlil məqsədilə təchizatçılara qaytarılır. Bundan əlavə, yağ filtrləri isti 100°F iqlimləri və sıfırdan aşağı olan arktik soyuq iqlimlərdə minlərlə mil intensiv avtomobil sınağından keçirilir.

Filtrasiyanın "mikron" səviyyəsinə çatmaq üçün orijinal Jaguar yağ filtrləri yüksək standartda olan materiallar və texnologiyadan istifadə edir. Məsələn, Jaguar XF-də olan yeni nəsil AJ-V8 və AJ-V6 mühərrikləri yüksək səviyyəli filtrasiya effektivliyini təmin etmək üçün kağız araqatına əks olaraq şüşə lifli materialın istifadəsini qəbul etmişdir.