INCONTROL TOUCH PRO FAQS

Zəhmət olmasa aşağıda kateqoriya və ya sual seçin.
INCONTROL TOUCH PRO FAQS

ÜMUMİ

HAMISINI AÇIN
TOUCH VƏ TOUCH PRO ARASINDA ƏSAS FƏRQ NƏDİR?
FƏRDİLƏŞDİRİLƏ BİLƏN ƏSAS EKRANDA VİDCET/QISA YOLLARIN ÖLÇÜSÜNÜ NİYƏ HƏMİŞƏ DƏYİŞƏ BİLMİRƏM?
MƏN NEÇƏ EV EKRANI YARADA BİLƏRƏM?
ÖZ DİVAR KAĞIZIMDAN İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRƏM?
SÜKAN ÇARXI İLƏ HANSI FUNKSİYALAR İDARƏ OLUNA BİLƏR?
MEDİA PLEYERDƏKİ MƏNBƏLƏR BƏZƏN FƏRQLİ MÖVQELƏRDƏ GÖSTƏRİLİR, BU NİYƏ BELƏDİR?
AVTOMOBİLİMİ SATMAQ QƏRARINA GƏLSƏM, ŞƏXSİ MƏLUMATLARIMI NECƏ SİLƏ BİLƏRƏM?
MƏN NAVİQASİYA BƏLƏDÇİSİNİN VƏ PARK MƏSAFƏLƏRİNƏ NƏZARƏT XƏBƏRDARLIĞININ SƏSİNİ TƏNZİMLƏYƏ BİLƏRƏM?
NİYƏ VAXT PARAMETRLƏRİNİ DƏYİŞMƏK ÜÇÜN FUNKSİYA YOXDUR?
NƏYƏ GÖRƏ GERİYƏ ÇEVİRMƏYİ SEÇƏNDƏ ARXA KAMERA HƏMİŞƏ GÖRÜNÜR - BU MƏNİM İSTİFADƏ ETDİYİM SON SEÇİM İDİSƏ, NİYƏ 360 DƏRƏCƏ GÖRÜNÜŞÜ GÖRSƏNMİR?
NİYƏ SƏS TANIMA SİSTEMİ MÜƏYYƏN RADİO STANSİYALARI TANIMIR?
SƏS TANIMA SİSTEMİNİN DİLİNİ DƏYİŞƏ BİLƏRƏM?
MÜXTƏLİF TƏTBİQLƏR VƏ VEB SAYTLARDA İNTERNET BRAUZERİNİN VƏ ƏMƏLİYYAT SİSTEMİNİN HANSI VERSİYALARI DƏSTƏKLƏNİR?
SMARTFON TƏTBİQLƏRİNİ NECƏ YÜKLƏYƏ BİLƏRƏM?
NİYƏ MƏNİM İDARƏ ETMƏ BALIM YÜKSƏKDİR, YANACAQ SƏRFİYYATI GÖSTƏRİCİM AŞAĞI?
GERİ DÜYMƏSİ MƏNİ HƏMİŞƏ ƏN SON İSTİFADƏ ETDİYİM XÜSUSİYYƏTƏ/EKRANA QAYTARMIR, BU NİYƏ BELƏDİR?
ƏSAS EKRANI NECƏ FƏRDİLƏŞDİRƏ/REDAKTƏ EDƏ BİLƏRƏM?
MƏN ÖZ ƏSAS EKRANIMI YARATMIŞAM - BUNU DEFOLT ANA EKRAN EDƏ BİLƏRƏM?
ZAVODDA QURAŞDIRILMIŞ ƏSAS EKRANI FƏRDİLƏŞDİRƏ BİLƏRƏM?
ƏSAS EKRANDA HƏR KVADRANTIN İÇİNDƏKİ KİÇİK KVADRAT NİŞANLARININ FUNKSİYASI NƏDİR?
SÜKAN ÇARXI İLƏ KLASTER MEYYUSUNDAN NEÇƏ TV/RADİO SEVİMLİLƏRİNƏ DAXİL OLA BİLƏRƏM?
BÜTÜN MAHNILARI/BÜTÜN ALBOMU NECƏ TƏKRARLADA BİLƏRƏM?
AVTOMOBİLİ GERİYƏ VƏ SONRA İRƏLİ SÜRDÜKDƏN SONRA PARK MƏSAFƏSİNƏ NƏZARƏT EKRANI GÖRÜNÜR - BUNU NECƏ GİZLƏDƏ BİLƏRƏM?
YERLİ RADİO STANSİYALARINDAN YAYIMLARINDAN YOL XƏBƏRDARLIQLARINI AKTİV EDƏ BİLƏRƏM?
İSTİFADƏ ETDİYİM FUNKSİYADAN ASILI OLARAQ, PARAMETRLƏR DÜYMƏSİNİ KLİKLƏDİKDƏ MÜXTƏLİF SEÇİMLƏR AÇILIR - BU NİYƏ BELƏDİR?
YENİ SƏS TANIMA SİSTEMİ İLƏ HANSI FUNKSİYALARI İDARƏ EDƏ BİLƏRƏM?
İQLİM NƏZARƏTİ ÜÇÜN SƏS TANIMA SİSTEMİNDƏN NİYƏ İSTİFADƏ EDƏ BİLMİRƏM?
SƏS TANIMA PARAMETRLƏRİ TƏSDİQ VƏ ŞƏRH ÜÇÜN NƏZARƏT TƏMİN EDİR, BUNLAR NƏDİR?
TELEFONUMUN UYĞUN OLDUĞUNU YOXLAYA BİLƏRƏM?
İDARƏETMƏ BALIM NEÇƏDİR?
VEB SƏHİFƏNİN YUXARISINDAKI DÜYMƏLƏRƏ BASMAQ NİYƏ BƏZƏN ÇƏTİN OLUR?

NAVİQASİYA

HAMISINI AÇIN
NİYƏ XƏRİTƏ GÖRÜNÜŞÜNÜ ŞİMAL YUXARI HİSSƏYƏ ÇEVİRƏ BİLMİRƏM
SƏFƏR SIRASINDA VİRTUAL ALƏT EKRANI NİYƏ DEFOLT ALƏT EKRANINA GERİ DÖNÜR?
NAVİQASIYA SİSTEMİNDƏ GÖSTƏRİLƏN SÜRƏT HƏDDİ MƏLUMATLARI HƏQİQİ YOL İŞARƏLƏRİNDƏ GÖSTƏRİLƏNƏ UYĞUN DEYİL, BU NİYƏ BELƏDİR?
BİR MARŞRUTDA NEÇƏ YOL NÖQTƏLƏRİ YARADA BİLƏRƏM?
WHY IS THE HOMESCREEN SHOWING AN ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) FOR A DESTINATION THAT I HAVEN’T SELECTED?
TƏYİNAT YERİNİ NECƏ TƏYİN ETMƏLİYƏM?
ALTERNATİV MARŞRUTLARI NECƏ GÖRƏ BİLƏRƏM?
MARŞRUT DAYANACAĞININ AXTARMAĞIN ƏN EFFEKTİV YOLU NƏDİR?
TƏYİNAT YERİNİ TƏYİN EDƏRKƏN NİYƏ BƏZƏN YANACAQ DOLDURMA İŞARƏSİ GÖRÜNÜR?
CAN I CHANGE BETWEEN MALE və FEMALE VOICE GUIDANCE INSTRUCTIONS FOR NAVİQASİYA?
ÜNVANA DAXİL EDƏRKƏN NİYƏ HƏMİŞƏ KÜÇƏY ADINI QEYD ETMƏZDƏN ƏVVƏL ŞƏHƏRİ DAXİL ETMƏK LAZIMDIR?
BORT XƏRİTƏMİN HANSI ÖLKƏRİ ƏHATƏ ETDİYİNİ NECƏ YOXLAYA BİLƏRƏM?
VİRTUAL ALƏT EKRANINDA 3D XƏRİTƏ GÖRÜNTÜSÜNÜ NECƏ SEÇƏ BİLƏRƏM?
GÖSTƏRİLƏN MÜXTƏLİF MARŞRUT SEÇİMLƏRİ ARASINDA FƏRQ NƏDİR?
BÖYÜTMƏK ÜÇÜN ÇİMDİK JESTİNDƏN İSTİFADƏ ETDİYİM ZAMAN NİYƏ NAVİQASİYA XƏRİTƏSİNİN HƏRƏKƏTİ DAYANIR?
"BƏLƏDÇİLİK" REJİMİNDƏ XƏRİTƏNİN KƏNARINDA HANSI XƏBƏRDARLIQLARIN OLACAĞINI FƏRDİLƏŞDİRƏ BİLƏRƏM Mİ?
GEDİŞ-GƏLİŞ XÜSUSİYYƏTİNİN SƏYAHƏTİ ÖYRƏNMƏZDƏN ƏVVƏL EYNİ TƏYİNAT YERİNƏ NEÇƏ DƏFƏ SƏFƏR ETMƏLİYƏM?
AVTOMOBİLİMƏ GÖNDƏRDİYİM TƏYİNAT YERİ NİYƏ NAVİQASİYA SİSTEMİNDƏ GÖRÜNMƏDİ?
TƏYİNAT YERİ AXTARIŞI FUNKSİYASINDAN NECƏ İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRƏM?
TƏYİNAT YERİ AXTARIŞI FUNKSİYASINDAN NECƏ İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRƏM?
ÜNVAN DAXİL ETMƏ METODUNDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ POST KODU DAXİL EDƏRKƏN NİYƏ EV NÖMRƏSİNİ ƏLAVƏ ETMƏK SEÇİMİ YOXDUR?
AVTOMOBİL HƏRKƏT ETMƏYƏ BAŞLADIĞINDA NİYƏ ƏSAS NAVİQASİYA EKRAN TƏRƏFİNDƏKİ XANALAR YOXA ÇIXIR?
MƏN NAVİQASİYA SİSTEMİNDƏN BƏLƏDÇİLİK REJİMİNDƏ İSTİFADƏ EDİRƏMSƏ VƏ YENİ TƏYİNAT YERİ AXTARIRAMSA, NİYƏ SİSTEM MƏNƏ CARİ TƏYİNAT YERİMİ AXTARILAN YENİSİ İLƏ ƏVƏZ ETMƏYƏ İCAZƏ VERMİR?
JAGUAR XƏRİTƏLƏRİ NECƏ YENİLƏNİR?

İQLİM

HAMISINI AÇIN
MASAJ OTURACAQLARI AVTOMATİK AÇILIR, BUNU NECƏ DAYANDIRA BİLƏRƏM?
MASAJ PROQRAMI NƏ QƏDƏR DAVAM EDİR?

TELEFON

HAMISINI AÇIN
BLUETOOTH DƏSTƏKLƏYƏN TELEFONU NECƏ CÜTLƏŞDİRƏ BİLƏRƏM?
NEÇƏ BLUETOOTH CİHAZI CÜTLƏŞDİRİLƏ VƏ YA QOŞULA BİLƏR?
NİYƏ MƏN TELEFON EKRANINDA OLANDA TELEFON İŞARƏSİ HƏLƏ DƏ GÖRÜNÜR?
TOUCH PRO GƏLƏN MƏTN MESAJLARINI VƏ E-POÇT MƏKTUBLARINI SƏSLİ OXUYA BİLƏR Mİ?
AVTOMOBİLƏ GİRİŞ OLAN HƏR KƏS MƏNİM YÜKLƏDİYİM ŞƏKİLLƏRƏ VƏ KONTAKTLARA BAXA BİLƏR Mİ?
TELEFON KONTAKTLARI SİYAHISINDAN KONTAKTLARI NECƏ TAPA BİLƏRƏM?
AVTOMOBİL NİYƏ MƏNİM BLUETOOTH TELEFONUMU XATIRLAMIR VƏ ONUNLA AVTOMATİK CÜTLƏŞMİR?

MEDIA

HAMISINI AÇIN
RADİO FUNKSİYASINDA SEVİMLİLƏR ƏVVƏLCƏDƏN TƏYİN EDİLMİŞLƏRƏ BƏNZƏYİR?
SEVİMLİLƏR SİYAHIMIN SIRASINI DƏYİŞƏ BİLƏRƏM?
MƏN KARUSEL GÖRÜNÜŞÜNÜ SEÇDİM, NİYƏ MUSİQİM SİYAHI KİMİ GÖSTƏRİLİR?
CD-LƏRİ TOUCH PRO-NUN KİTABXANASINA KÖÇÜRƏ BİLƏRƏM Mİ?
MEDİA KİTABXANASINDA TEZLİKLƏR NECƏ TƏŞKİL OLUNUB?
DVD-Nİ YUVAYA DAXİL ETDİKDƏ NİYƏ AVTOMATİK İŞƏ DÜŞMÜR?
AVTOMOBİLİN ÖN EKRANINDAN ARXA EKRAN MƏZMUNUNA NƏZARƏT EDƏ BİLƏRƏM?
AVTOMOBİLİN ARXA OTURACAĞINDAN SƏS SƏVİYYƏSİNƏ NƏZARƏT EDƏ BİLƏRƏM?
INCONTROL TƏTBİQLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDƏRKƏN NİYƏ AUDİO AVTOMOBİLİN SƏS SİSTEMİNDƏ DEYİL TELEFONDA SƏSLƏNİR?
PORTATİV MEDİA YADDAŞ DİSKLƏRİNDƏN İSTİFADƏ EDƏ BİLƏRƏM?
USB 3.0 DƏSTƏKLƏNİR?
RADİO STANSİYANI SEVİMLİLƏRİMƏ NECƏ ƏLAVƏ EDƏ BİLƏRƏM?
STANSİYANI SEVİMLİLƏR SİYAHISINDAN NECƏ SİLƏ BİLƏRƏM?
MEDİADA OLARKƏN RADİO STANSİYALARI ARASINDA NECƏ KEÇİR EDƏ BİLƏRƏM?
GRACENOTE VERİLƏNLƏR BAZASI YENİ TƏQDİM OLUNMUŞ ALBOMLARI YERLƏŞDİRMƏK ÜÇÜN YENİLƏNƏ BİLƏR Mİ?
AVTOMOBİLİMDƏ BİRDƏN ÇOX TELEVİZİYA KANALINA BAXA BİLƏRƏM?
MEDİA PLEYERİNİN EKRANINA BAXANDA VƏ SÖNDÜR DÜYMƏSİNİ BASANDA EKRAN SÖNMÜR - BUNUN ƏVƏZİNƏ ƏSAS EKRAN GÖSTƏRİLİR. BU NİYƏ BELƏDİR?
ARKA NƏZARƏTÇİ EKRANINDA KİLİD DÜYMƏSİNİN VƏZİFƏSİ NƏDİR?
ARXA OTURACAQ MƏLUMAT-ƏYLƏNCƏ SİSTEMİNDƏ HANSI XÜSUSİYYƏTLƏR MÖVCUDDUR?
HANSI HƏCMDƏ USB DİSKİ İSTİFADƏ EDİLƏ BİLƏR?
MUSİQİ VƏ VİDEONUN OXUDULMASI ÜÇÜN HANSI MEDİA FORMATLARI DƏSTƏKLƏNİR?

InControl tətbiq olunduqca təsvir edilən bəzi xüsusiyyətlər istəyə bağlı ola bilər və bazara və ya güc ötürücüsünə görə dəyişə bilər. Lütfən, mövcudluq və tam şərtlər üçün yerli Jaguar satış mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Bəzi funksiyalar uyğun məlumat müqaviləsi olan uyğun SİM kart tələb edir ki, bu da satış mərkəzi tərəfindən tövsiyə olunan ilkin müddətdən artıq əlavə abunəlik tələb edir. Mobil şəbəkəyə bütün yerlərdə zəmanət vermək olmaz.